Waves & waters

‘Water’


Kamerkoor Decamerone
olv
Elske te Lindert
mmv
georgi tsenov, Marimba

werken van
Whitacre · Elgar · Stanford · Vaughan Williams · Barber · Tormis · Sallinen · Erb · Ešenvalds

bekijk het gehele programma

Eric Whitacre – Water Night

Edward Elgar – The shower

Edward Elgar – The fountain

Charles Villiers Stanford – The blue bird

Ralph Vaughan Williams – Five English folksongs 1 t/m 5

Samuel Barber – To be sung on the water

Veljo Tormis – Laine Veereb

Aulis Sallinen – Lauluja mereltä 1 t/m 4

Trad. / Arr. James Erb – Shenandoah

Ēriks Ešenvalds – Earth teach me quiet


Water is zowel onze beste vriend als onze ergste vijand – het is onmisbaar voor het al het leven, maar brengt ook dreiging en ondergang. Een dankbaar onderwerp voor veel dichters en componisten!
In Water night van Whitacre is het water in al haar beweeglijkheid een metafoor voor de liefde waaraan men zich kan laven, terwijl Barber in zijn bootje het water juist opvoert als de enige plek waar hij over een mislukte relatie kan vertellen. Ook bij Edward Elgar gaat het over verdriet. In The fountain zijn de tranen nog nét hoorbaar in de zwijgende schaduwen op een verder toch zonovergoten dag, terwijl The shower smeekt om een huilstortbui om het versteende hart weer wat los te weken en tot bloei te brengen. Stanford schetst een korte weerspiegeling van een vogel in het water, een beeld net zo mooi maar ook zo vluchtig als het leven zelf.
De zee als deinende, onaflatende oerkracht horen we prachtig verklankt in het imposante Laine veereb van Veljo Tormis (in het Ests) terwijl het in de vierdelige suite Lauluja mereltä van Sallinen (in het Fins) gaat over de doodsdreiging die onlosmakelijk verbonden is met diezelfde zee. Vaughan-Williams gooit het daarentegen over een vrolijker boeg in zijn Five English folksongs, en verhaalt o.a. over romantische ontmoetingen op stranden en oevers.
We sluiten af met een prachtig gebed voor onze aarde van de Utah-indianen uit Noord-Amerika van Ešenvalds, voor koor, marimba en met water gevulde kristallen glazen!


Utrecht
Zo 19 november 2023
15.00u
Pieterskerk
Pieterskerkhof 5
3512 JR Utrecht

Entree
€15,- / €12,- (CJP, U-Pas, student)


Music for a while

Music for a while


Kamerkoor Decamerone

olv
Elske te Lindert

mmv
Lynn van der Molen, saxofoon

werken van
Byrd · Elgar · Howells · Kreek · MacMillan · Pärt · Poulenc · Purcell · Shaw

bekijk het gehele programma

William Byrd – Ne Irascaris, Domine

Edward Elgard – They are at rest

Herbert Howells – Requiem

Cyrillus Kreek – Taaveti Laulud: Onnis on inimene

James MacMillan – Benedicimus Deum caeli / Lux aeterna

Arvo Pärt – The deer’s cry

Francis Poulenc – Salve Regina

Henry Purcell – Music for a while

Caroline Shaw – and the swallow


Het menselijk leven is soms een zoektocht, naar veiligheid, zingeving en vooral geborgenheid. Muziek, zo zegt Henry Purcell, kan de dolende mens daarbij helpen en zijn zorgen het zwijgen opleggen. In dit concert laten we u graag een aantal voorbeelden horen van die bijzondere kracht van muziek!

Van de jonge Amerikaanse Caroline Shaw klinkt het indringende and the swallow uit 2017, over onze aarde als gastvrij thuis, veilig genoeg zelfs voor een zwaluw om er in alle rust haar jongen in groot te brengen. Zes jaar later en met nieuwe oorlogen en wanhopige opstanden in volle gang, is dit voor enorme aantallen mensen helaas nog lang geen realiteit.

Herbert Howells laat ons in zijn indrukwekkende dubbelkorige Requiem een nieuwe vorm horen voor een oude traditie om troost te bieden in verdrietige tijden.
We omlijsten het voor dit programma in de sfeervolle Pieterskerk met een verzameling prachtige zielsverwante werken van Pärt, Elgar, Byrd, Kreek en MacMillan.


Utrecht
Za 11 februari 2023
20:00

Pieterskerk
Pieterskerkhof 5
3512 JR Utrecht

Entree Voorverkoop
€15 – regulier
€12 – CJP, U-Pas, student


Tijdens de stilte

Over een pandemie, in muziek en gedichten

Tijdens de stilte


Kamerkoor Audite Nova
Kamerkoor Decamerone
Kinderkoor ZingZang
Kinderkoor De Torenvalkjes

olv
Hebe de Champeaux

mmv
Willemijn Knödler, cello
Claartje Chajes, poëzie

werken van
Tormis · Vasks · Sandström · Poulenc · Roth · Milhaud · De Champeaux · Nystedt · Simon

bekijk het gehele programma

Veljo Tormis – Raua Needmine (Curse upon Iron)

Peteris Vasks – Klusas dziemas (Silent Songs)

Sven David Sandström – To see a world

Francis Poulenc – Aussi bas que le silence (it Figure Humaine)

Alec Roth – Earthrise

Darius Milhaud – Cantate de la Paix

Hebe de Champeaux – Mille Regrets

Knut Nystedt – Stabat Mater

Paul Simon/ arr Alexander L’estrange – Sound of Silence


Tijdens de coronaperiode kwam de wereld knarsend tot stilstand. De schaal van ons bestaan raakte op veel manieren danig ingeperkt, en het effect van de pandemie bracht wereldwijd discussies op gang over ons bestaan van vóór corona. Over het mondiale consumptiepatroon (de verspillende patronen, de infrastructuur en logistiek die daarvoor nodig zijn, de mentaliteit die eraan ten grondslag ligt) en de gevolgen daarvan voor de planeet en voor ons als mensen. Een soortgelijk achter-de-oren-krabben ontstond over de manier waarop we met onszelf omgaan, binnen families, en binnen de samenleving in wijken, steden, landen. In allerlei opzichten dwong Corona ons tot een pas-op-de-plaats, en tot heroverwegen en misschien (hopelijk?) zelfs herijken. Met dit programma willen we aandacht geven aan de zaken die ons tijdens de stilte die corona ons oplegde, bezighielden. Omdat we snel geneigd zijn nieuwe inzichten te vergeten zodra de vaart der volkeren ons weer meesleurt. We bundelen hiertoe de krachten van twee kamerkoren die in wisselende combinaties zullen zingen. Tevens is er een rol weggelegd voor een kinderkoor.

De kern van het programma wordt gevormd door twee monumentale en belangwekkende composities, die beide over genoemde thema’s gaan, maar er vanuit verschillend perspectieven naar kijken.

Raua Needmine (Curse upon Iron, 1972), van Veljo Tormis is een indringend, rauw en energiek werk voor koor en Shamaan-trommel, dat deels is gebaseerd op oude teksten uit de Finse mythologie (de Kalevala) in combinatie met nieuwere Estse poëzie. Met deze compositie vraagt Tormis op onontkoombare wijze aandacht voor onze relatie met de natuurlijk bronnen, en wijst hij erop dat alles wat de mens creëert zich tegen hem kan keren als het niet gebeurt met respect voor de levende planeet.

In 1968 werd de aarde voor het eerst door mensen vanaf de maan gefotografeerd. We zien een nietig, kwetsbaar, blauw balletje in een onmetelijk groot heelal. Dit beeld inspireerde Alec Roth tot het schrijven van Earthrise (2009), een episch werk voor meerdere bezettingen, waarin hij teksten uit de bijbel aanwendt die ons wijzen op het belang van goed rentmeesterschap. Earthrise is daarmee echter geen religieus stuk; het laat zien dat juist de mens, en de mens alleen, de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de planeet. We voeren het werk in dit programma uit in de bezetting voor dubbelkoor en strijkers.

We vullen het programma aan met een aantal werken die eveneens onze relatie tot de natuur en tot elkaar aan de kaak stellen. To see a World van Sven David Sandström handelt op een ingetogen manier over de tegenstelling die we als mensen creëren (rijkdom tegenover armoede, de elite tegenover de kansarmen) en nodigt het publiek uit om de kwetsbare schoonheid en balans in de natuur weer te herkennen. Sandström schaart zich daarmee naast Tormis wat betreft thematiek, maar in een volkomen contrasterend idioom. Van Pēteris Vasks zingen we een aantal Klusas dziemas (silent songs) die handelen over afscheid. Met deze weinig uitgevoerde, maar bijzondere en sfeervolle werken staan we stil bij de mensen die als gevolg van pandemie niet meer onder ons zijn. Aussi bas que le silence uit de Figure Humaine van Francis Poulenc laat ons horen wat overblijft als het schone verdwijnt. De Cantate de la Paix van Darius Milhaud (met medewerking van het kinderkoor) roept op tot vrede en tot een humanere omgang met elkaar. In Mille Regrets reflecteert Eve de La aan de hand van een persoonlijke ervaring op de toegenomen afstand en eenzaamheid die voor velen het gevolg was van de pandemie.

De teksten van al deze muziekstukken zijn niet van het laatste jaar: ze werden reeds tien tot enige duizenden jaren vóór de coronacrisis geschreven, hetgeen onderstreept dat we ons als mensheid al erg lang bewust zijn van de gevolgen van ons handelen. We combineren de oude teksten in dit programma daarom ook juist met heel recente gedichten van Claartje Chajes, ontstaan tijdens de coronatijd. Claartje schrijft poëzie in nauwe relatie tot de belevenis van de mensen in haar omgeving, en is onder andere bekend van haar Amsterdamse Poëtische Buurtatlas. Een aantal van de gedichten zal door de kinderen van het kinderkoor worden voorgedragen – want zij zijn het tenslotte die de planeet van ons overnemen.


Amsterdam
Zo 12 juni 2022
15:30

Dominicuskerk

Utrecht
Za 18 juni 2022
20:00

Geertekerk

Nijmegen
Zo 19 juni 2022
15:00

Titus Brandsma Memorial

Entree Voorverkoop
€10 – regulier
€8 – CJP, studenten, Stadspas, U-Pas
€5 – kinderen t/m 12 jaar
Kaarten aan de zaal zijn € 2,- duurder

Wij vinden het waardevol dat iedereen toegang heeft tot onze concerten. Mocht het tarief voor u een belemmering vormen om ons optreden bij te wonen, dan kunt u een mail sturen naar info@auditenova.nl.
Wij stellen u dan in staat om tegen een passend tarief of gratis toegang te krijgen.


VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.
Zoeter nog dan wijn

Zoeter nog dan wijn


werken van
Bairstow · Clausen · Sibelius · Willan · Holst · Franck · Passereau · De Alba · Monteverdi · Gesualdo · Des Prez · Franck · Lauridsen

bekijk het gehele programma

Edward Bairstow – I sat down under his shadow

Rene Clausen – Set me as a seal upon your heart

Jean Sibelius – Rakastava

Healey Willan – Rise up, my love, my fair one

Gustav Holst – I love my love

Melchior Franck – Du bist aller dingen schön

Pierre Passereau – Il est bel et bon

Alonso de Alba – La tricotea

Monteverdi – Poi che de mio dolore

Gesualdo – Luci serene e chiare

Josquin des Prez – Mille regretz

Melchior Franck – Ich sucht des Nachts

Morten Lauridsen – Soneto de la Noche

Morten Lauridsen – Luci serene e chiare


Love, rakkaus, liebe, amour, amore, amor: Decamerone bezingt in dit programma de liefde in vele talen! Na ruim een jaar van noodgedwongen stilzijn en afstand houden vinden we het hoog tijd voor een flinke dosis warmte en passie, dat wat ons als mensen juist verbindt. We zingen over liefde die nog zoeter is dan wijn, maar ook over liefde als bittere pil. Over verloren liefdes teruggevonden in straten of bossen, over liefde die het verdriet over de dood overstijgt, over knettergekke liefdes, over schuinsmarcheerderij en roddelend een oogje dichtknijpen. Liefde, kortom, als onuitputtelijke en veelzijdige inspiratiebron. We laten het je allemaal heel graag horen!


Utrecht
Zo 7 november 2021
15:00

Kerkje Blauwkapel
Kapeldwarsweg 21
3566 MP Utrecht

Klik hier voor Tickets

Voor toegang tot de concerten is het noodzakelijk het coronatoegangsbewijs te tonen via de CoronaCheck-app of op papier, in combinatie met uw ID bewijs. We willen u graag vragen uw kaarten zoveel mogelijk online te bestellen.


€ 13,- aan de zaal
€ 11,- in de voorverkoop
voorverkoop tot een half uur voor aanvang
CJP, U-Pas of studentenpas: € 2,- korting